Certificats fe de vida i estat civil

La Fe de Vida es faran presencialment, i a les persones que constin empadronades al municipi de la Granadella.

Per l'expedició de certificació de Fe de Vida i Estat Civil (Espanyola) hauran d'aportar DNI, de la persona que se li expedeix. En cas que la persona interessada no pugui personar-se, podrà sol·licitar-la un altra persona aportant el DNI, de la persona que se li expedeix, més un certificat mèdic expedit amb menys de 15 dies, a mesura que no pot desplaçar-se i el DNI, de la persona que la sol·licita.

Per l'expedició de certificació de Fe de Vida Plurilingüe (Internacional de Països fora d'Espanya, el Registre Civil omplirà) el model de certificat Plurilingüe de vida que s'expedeix per les autoritats competents espanyoles. Hauran d'aportar el DNI, de la persona que se li expedeix.