IES

Institut d'Educació Secundària L'Olivera

Adreça:
Plaça de les Escoles, 3
25177 La Granadella

Telèfon: 973 133 605

L'IES l'Olivera atén uns 100 alumnes de La Granadella, Bellaguarda, Bovera, Juncosa, Sarroca de Lleida i Els Torms.

L'escola té una sola línia, amb els quatre cursos de secundària, no obstant el rati d'alumnes per aula és reduït.

Aquest institut destaca per una sèrie de valors que el converteixen en un centre de formació excel·lent.

L'atenció a l'alumnat és molt acurada i constant

El professorat treballa per tenir un tracte molt proper amb les famílies, les tutories individualitzades són molt habituals i per tant s'atén ràpidament qualsevol casuística particular que afecti directament l'aprentatge i la maduració de cadascun dels alumnes.

Instal·lacions modernes que afavoreixen una formació actual i de qualitat

L'entorn rural en què viu l'alumnat de l'institut no és en cap cas un impediment perquè tinguin accés a un coneixement global i obert, que fomenti la interacció amb un món divers. L'institut disposa d'unes bones intal·lacions de fibra òptica, bona connectivitat, wi-fi a totes les aules i equipament tècnic: les TIC són un recurs habitual a l'aula, sempre a disposició d'una activitat docent oberta i enfocada.

Sens dubte l'alumnat de l'IES L'Olivera acaba els estudis amb un alt nivell de preparació.

La consicència del territori i del seu valor es viu intensament

El centre agrupa alumnes de set municipis, de dues comarques diferents. L'IES, conscient de la riquesa que aquest fet comporta, té un projecte d'enton integral en el qual es dóna valor a cadascun dels municipis. Agrupament i diversitat són valors conjunts que sorgeixen constantment durant l'activitat educativa.

La formació de l'alumnat es nodreix sovint d'activitats

Molt sovint, gairebé cada setmana, s'inclouen en el programa de treball activitats, sortides, visites culturals i exposicions.

La distància no és cap problema, els serveis bàsics estan més que coberts

L'alumnat del centre disposa de transport i servei de menjador gratuït. El centre té també una biblioteca en ple funcionament i a disposició de l'alumnat.