Pla “Viu i treballa” a la Granadella: Ajuts d’habitatge

Finalitat

L'ajut té per finalitat la recuperació d'edificis deshabitats de la Granadella per tal de crear habitatge disponible per a usos residencials, habitatge habitual i lloguer social, a més de recuperar el patrimoni urbà del municipi, i crear activitat econòmica i ocupació en els sectors de la construcció i auxiliars.

Objecte

Requisits

Exclusions

Per a més informació

Promoció econòmica de l'Ajuntament de la Granadella

Amb el suport de: