Sous càrrecs electes

Per poder veure les nòmines només cal que premeu damunt el nom del regidor que vulgueu.

Nòmines de l'actual equip de govern

Nòmines de l'antic equip de govern

Nom i Cognoms

Salari Net

Pagues

Total

ELENA LLAURADÓ POMAR 897,60 € 12 10.771,20 €
ATZARA B.NOGUERA BALDOMÀ 549,04 € 12 6.588,48 €
ESTER PONS ESQUERDA 249,65 € 12 2.995,80 €
MARIO FLIX 249,65 € 12 2.995,80 €
Total anual 23.351,28 €