Àrees de treball

  EQUIP DE REGIDORIA

ÀREA D'URBANISME SERVEIS I

COMUNICACIÓ

 

Urbanisme, medi ambient, agricultura,

mobilitat, gestió de l'aigua, neteja de parcs i jardins.

Elena Llauradó Pomar

Ester Pons Esquerda

Atzara Bellatrix Noguera Baldomà

Irina Vilalta Martí

ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ  

Joventut, associacionisme, esports,

cultura i turisme, treball i educació.

Judit Flix Guiu

Maria Carme Guiu Arbonés

Irina Vilalta Martí

ÀREA D'ECONOMIA  

Finances municipals, transparència,

energies renovables, seguretat, promoció econòmica.

Ester Pons Esquerda

Elena Llauradó Pomar

Cristina Simó Cervelló

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL-

IGUALTAT I SALUT

 

Igualtat, acció social i gent gran,

habitatge, dona, arrelament, salut.

Maria Carme Guiu Arbonés

Judit Flix Guiu

Atzara Bellatrix Noguera Baldomà

Cristina Simó Cervelló