Escola

Escola d'infantil i de primària de la Granadella

Adreça:
Plaça de Joan Perucho, 3
25177 La Granadella

Telèfon: 973 133 368

Correu-e: c5001710(ELIMINAR)@xtec.cat

L'Escola de la Granadella

La Granadella, conjuntament amb les escoles de Bellaguarda i Bovera integren la Zona Escolar Rural Elaia.
Actualment l'escola de La Granadella atén uns 50 infants d'entre 3 i 16 anys, organitzats en quatre aules.

Els nens i nenes de la Granadella viuen en un entorn educatiu molt ric, amb un rati d'alumnat baix que afavoreix un aprenentatge acurat, alhora que fomenta positivament l'autonomia i la capacitat de treball individual de cada infant.

La dinàmica del ZER Elaia

Per a algunes activitats és bo treballar en grup, en un bon equip de companys i companyes. Per això, per facilitar bones dinàmiques de treball, cada dimecres l'alumnat de Bellaguarda i Bovera passa tot el matí a l'escola de Granadella, on tots plegats fan activitats conjuntes d'educació física, anglès i música.

A més un cop l'any es fa una gran festa del ZER, una activitat itinerant que cada any s'organitza en un dels tres municipis.

Una escola rural amb una àmplia visió del món

L'entorn rural ofereix un paratge excel·lent per experimentar i conèixer a fons la natura. Alhora permet gaudir dels grans avantatges d'un territori tranquil, on el paisatge té una forta empremta. En cap cas és aquest un argument per l'aïllament i el tancament: les TIC són presents en el dia a dia de l'escola, són una font de coneixement, d'aprenentatge i d'interacció amb un món canviat i ampli. L'escola de la Granadella té diferents blogs i webs on l'alumnat comparteix els detalls importants del seu aprenenatge.