Microcrèdits

Microcrèdits per al foment de l'emprenedoria

El Departament de Promoció econòmica de l'Ajuntament de La Granadella ha signat un conveni amb Microbank de "la Caixa" segons el qual els emprenedors de Les Garrigues Altes tenen a la seva disposició microcrèdits de fins a 25.000 € per iniciar el seu negoci.

Per accedir al microcrèdit cal presentar un pla d'empresa complet i detallat, en el qual es pugui valorar la viabilitat de la idea de negoci. El criteri de concessió dels microcrèdits atén fonamentalment a la confiança en la persona que sol·licita el préstec i en la viabilitat del projecte, per tant poden accedir-hi persones mancades de garanties i avals.

Microcrèdits de suport a les famílies

També es concedeixen microcrèdits personals i familiars amb l'objectiu d'atendre dificultats temporals i facilitar el desenvolupament personal i familiar.

Vols conèixer més detalls dels microcrèdits per a crear una empresa?

Contacta amb L’Elies Bosch al telèfon 973 133 017 i t'informarà amb detall del procediment per a sol·licitar un microcrèdit.

Amb el suport de: