Sous càrrecs electes

Per poder veure les nòmines només cal que premeu damunt el nom del regidor que vulgueu.

Nòmines de l'actual equip de govern

Nom i Cognoms

Salari Net

Pagues

Total

ELENA LLAURADÓ POMAR 897,60 € 12 10.771,20 €
ATZARA B.NOGUERA BALDOMÀ 549,04 € 12 6.588,48 €
ESTER PONS ESQUERDA 249,65 € 12 2.995,80 €
MARIO FLIX 249,65 € 12 2.995,80 €
Total anual 23.351,28 €

Nòmines de l'antic equip de govern

Nom i Cognoms

Salari Net

Pagues

Total

CARLOS GIBERT BERNAUS 890,57 € 12 10.686,84 €
PAGA EXTRA CARLOS 1.016,00 € 2 2.032,00 €
JOSEP Mª VILALTA JORDA 356,23 € 12 4.274,76 €
HERIBERT SAS SERRA 296,86 € 12 3.562,32 €
LAIA ZAIDIN FARRE 296,86 € 12 3.562,32 €
Total anual 24.118,24€