Gravacions dels Plens

Per tal d'ampliar la transparència i la informació que reben els vilatans, aquí podreu accedir a les gravacions dels plens.

DIA I HORA

EDICTE

ENLLAÇ DEL PLE

07/10/2019 https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2510180001

https://www.youtube.com/watch?v=3j1SZgRuN6M

https://www.youtube.com/watch?v=sSuZIymHdZE&t=2s

17/10/2019 https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2510180001