Registre Civi

Horari d'antenció al públic: 

De dilluns a divendres de 11 a 14h.

Adreça:

Registre Civil

Plaça de la Vila, 33

25177 La Granadella

Telèfon: 

973133017

Correu electrònic:

registrecivil@lagranadella.cat

Al Registre Civil es mantenen actualitzats els llibres de registre de naixements, matrimonis i defuncions que es produeixen a La Granadella.

A més a més també es realitzen els seguüents tràmits:

-Matrimoni Civils.

-Certificats Literals.

-Inscripcions de nounats.

-Certificats de fe de vida i estat civil.

-Duplicat del llibre de família.