Agenda

Altres actes

Dilluns, 13 de de gener de 2020

PLE ORDINARI 13/01/2020

Us deixem la informació de l'edicte del ple que se celebra a les 14h.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=235405&idens=2510180001

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA

De conformitat amb els articles 41.4 i 80 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i l'article 53.1.c) i 98 del Decret Legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per indicació de l'alcaldessa, us convoco, com a membre de la Corporació, a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es realitzarà el proper 13 de gener de 2020, a les 14'00 h. a la Sala de Plens Municipal, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors

2.- Informes d'Alcaldia

3.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

4.- Aprovació sol·licitud subvenció al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, per participar en la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2020 i següents. 

5.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d'aigua del 3r trimestre de 2019

6.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de recollida d'escombraries del 2n semestre de 2019

7.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de clavegueram de 2019

8.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d'Units Fem Poble (UFP -  JxCAT - JUNTS) de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras

9.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella - Acord Municipal (IxG-AM) per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques 

10.- Precs i preguntes

Comparteix

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin